Kaynak verimliliği, yeniden yapılanma ve kredibilite, şu kriz sırasında en çok acısını çektiğimiz ve kriz sonrasında da en çok konuşaca...